BĂNG DÍNH TRONG/VÀNG CHANH

Băng dính trắng trong/vàng chanh được dùng nhiều trong đời sống: gia đình, văn phòng, trường học…

Dùng để dán liên kết các vật

Khả năng dính tốt

Liên hệ

Mô tả

Băng dính trắng trong/vàng chanh được dùng nhiều trong đời sống: gia đình, văn phòng, trường học…

Dùng để dán liên kết các vật

Khả năng dính tốt

Băng dính các loại, băng dính dán