Băng dính giấy trắng

Băng dính giấy trắng bản 2cm.

1 cây = 15 cuộn

Băng dính giấy có 1 mặt dán và 1 mặt để ghi note

Được dùng nhiều trong văn phòng, gia đình, trường học….

Liên hệ

Mô tả

Băng dính giấy trắng bản 2cm

1 cây = 15 cuộn

Băng dính giấy có 1 mặt dán và 1 mặt để ghi note

Được dùng nhiều trong văn phòng, gia đình, trường học….