Nở sắt 10 x 12

Nở sắt 10×12: Được làm bằng sắt, có 2 loại. Nở sắt áo liền và nở sắt áo rời 1 gói có 100 con.

Liên hệ

Mô tả

Nở sắt 10×12: Được làm bằng sắt, có 2 loại. Nở sắt áo liền và nở sắt áo rời 1 gói có 100 con.