Giấy nhám Vải Tờ 120- 150-180

Kích thước: 230x280mm, 9″x11″…
Độ nhám: A40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600…
Ứng dụng: xử bề mặt tường xi măng và tường trét bột

Liên hệ

Mô tả

Kích thước: 230x280mm, 9″x11″…
Độ nhám: A40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 240, 320, 400, 500, 600…
Ứng dụng: xử bề mặt tường xi măng và tường trét bột