Búa đinh giá rẻ nhất

Búa đinh giá rẻ nhất: Có nhiều kích cỡ. Búa 0.5kg, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg…
Búa đầu nhọn, hay có đầu để nhổ đinh

Liên hệ

Mô tả

Búa đinh giá rẻ nhất: Có nhiều kích cỡ. Búa 0.5kg, 1kg, 2kg, 3kg, 5kg…
Búa đầu nhọn, hay có đầu để nhổ đinh