Bản lề cửa đi, của tủ Blum – Hafele

Bản lề cửa đi, của tủ Blum – Hafele

– Xuất xứ: Germany, Austria (Áo), China

– Bản lề cửa đi, cửa tủ Blum – Hafele bao gồm: Bản lề Blum Clip-top, Bản lề Blum Clip, Bản lề Hafele Metalla, Bản lề cửa đi Hafele…

Liên hệ

Mô tả

Bản lề cửa đi, của tủ Blum – Hafele

– Xuất xứ: Germany, Austria (Áo), China

– Bản lề cửa đi, cửa tủ Blum – Hafele bao gồm: Bản lề Blum Clip-top, Bản lề Blum Clip, Bản lề Hafele Metalla, Bản lề cửa đi Hafele…