Cây Cọ Sơn Cán Nhựa

Cọ được dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni,…

Lông đầu cọ mềm, hút sơn tốt, thả sơn đều

Phù hợp sử dụng trên bề mặt nhẵn hoặc hơi thô ráp

Liên hệ

Mô tả

Cây Cọ Sơn Cán Nhựa – Cọ được dùng cho các loại sơn gốc dầu, sơn PU, vẹc-ni,… Lông đầu cọ mềm, hút sơn tốt, thả sơn đều.
Phù hợp sử dụng trên bề mặt nhẵn hoặc hơi thô ráp.