Bu lông 10 x8

Công dụng: Bu Long lục giác Inox được dùng nhiều mục đích trong dân dụng và công nghiệp.

Bu lông có độ bền cao và có khả năng chống ăn mòn tốt. Bu lông được sản xuất tại Việt Nam và có chất lượng cao.

Liên hệ

Mô tả

Công dụng: Bu Long lục giác Inox được dùng nhiều mục đích trong dân dụng và công nghiệp.

Bu lông có độ bền cao và có khả năng chống ăn mòn tốt. Bu lông được sản xuất tại Việt Nam và có chất lượng cao.